ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Διαγωνισμός COSMOTE – DEALS for TWO»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και  «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 99), σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΑΘΗΝΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)» που εδρεύει στο Γέρακα, Ημαθίας 10, (εφεξής «Διαφημιστική»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας www.dfycontests.gr (microsite) τo παρόν προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «Διαγωνισμός COSMOTE – DEALS for TWO», (εφεξής το «Πρόγραμμα»).

ΌΡΟΙ
1. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε συνδρομητής της COSMOTE, είτε συμβολαίου είτε καρτοκινητής τηλεφωνίας («COSMOΚΑΡΤΑ», «WHAT’S UP», «FROG» ), ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδος.

3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της COSMOTE, εν γένει των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και της εταιρείας OGILVY ONE, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Απαγορεύεται αυστηρά σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα  και οι κηδεμόνες τους οφείλουν να έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συγκεκριμένων ανηλίκων. Στην περίπτωση κατά την οποία ανήλικοι δημοσιεύσουν υλικό ή συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα,  δηλώνοντας ανακριβή και ψευδή ημερομηνία γέννησης, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τη με οποιοδήποτε τρόπο έκθεσή τους στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.dfycontests.gr. Οι χρήστες που δήλωσαν αναληθή στοιχεία ευθύνονται απέναντι στις εταιρείες για κάθε ζημιά που μπορεί να προκληθεί στις εταιρείες από την ψευδή αυτή δήλωση.

4. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 12:00:00 της Πέμπτης  04/12/2014 έως και τις 11:30:00 της Παρασκευής 19/12/2014 (εφεξής «Διάρκεια»).

5. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Πρόγραμμα  θα πρέπει να είναι χρήστης ενός εκ των τριών social media καναλιών Facebook, Twitter, Instagram και να διατηρεί προφίλ/λογαριασμό σε κάποιο από αυτά. Ο Συμμετέχων θα πρέπει να δημοσιεύσει μία φωτογραφία του, στην οποία θα απεικονίζεται ο ίδιος και ένας/μία φίλη του, τον/την οποία θα έπαιρνε μαζί του για να απολαύσουν ένα από τα δώρα της υπηρεσίας COSMOTE DEALS for YOU. Όλες οι δημοσιευμένες φωτογραφίες από όλα τα συμμετέχοντα social media κανάλια (Facebook, Twitter, Instagram), θα αναρτώνται στο microsite της COSMOTE www.dfycontests.gr με χρονολογική σειρά.

Για  την ολοκλήρωση της συμμετοχής θα πρέπει: α) η φωτογραφία να δημοσιευτεί είτε στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/cosmote), είτε /και στο προφίλ του χρήστη στο Instagram, είτε/και στο λογαριασμό του χρήστη στο Twitter, β) η δημοσίευση να συνοδεύεται από την ετικέτα αναζήτησης (hashtag) #DEALSforTWO.

Έκαστος συμμετέχων δύναται να συμμετάσχει όσες φορές επιθυμεί, αρκεί η φωτογραφία που δημοσιεύει κάθε φορά να είναι διαφορετική. Αν κάποιος έχει ανεβάσει την ίδια φωτογραφία σε περισσότερα του ενός καναλιών (Facebook, Twitter, Instagram), η συμμετοχή θα θεωρηθεί σαν μία. Δεν δύναται το ίδιο πρόσωπο να αναδειχθεί περισσότερες από μια φορές νικητής στην ίδια κατηγορία δώρων.

Με τη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες/ενδιαφερόμενοι παρέχουν τη συγκατάθεση στις διοργανώτριες  εταιρίες για την προβολή της προωθητικής ενέργειας και των αποτελεσμάτων της μέσω του ηλεκτρονικού τύπου στο Διαδίκτυο (Ιnternet - συμπεριλαμβανομένων των social media), καθώς και τη ρητή εξουσιοδότησή τους για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Οι διοργανώτριες εταιρείες επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να χρησιμοποιήσουν και να προβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού τύπου, στο Διαδίκτυο (Ιnternet - συμπεριλαμβανομένων των social media) για εμπορικούς ή μη σκοπούς.

Για τη συμμετοχή στo Πρόγραμμα,  δεν προϋποτίθεται ή απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος και υπηρεσίας, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες από πλευράς της Διοργανώτριας.  Οι συμμετέχοντες/ενδιαφερόμενοι αφού εισέλθουν στον ιστότοπο www.dfycontests.gr τεκμαίρεται αμάχητα ότι συναινoύν ανεπιφύλακτα με τους όρους συμμετοχής που αφορούν στο σύνολο του περιεχομένου, των κειμένων, των συμβόλων, των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και των περιεχομένων αυτών, των όρων Συμμετοχής και της πολιτικής απορρήτου, και γενικά με οτιδήποτε που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν.

6. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα διεξαχθούν τρεις (3) ηλεκτρονικές κληρώσεις. Συγκεκριμένα οι κληρώσεις, που θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά μέσα που εξασφαλίζουν  το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά την διαδικασία ανάδειξης των νικητών, θα διενεργηθούν  στα γραφεία της διαφημιστικής εταιρείας (Ημαθίας 10 στο Γέρακα Αττικής),  παρουσία εκπροσώπων της COSMOTE ή/ και της Διαφημιστικής ή/ και της συμβολαιογράφου στην οποία έχουν κατατεθεί οι παρόντες όροι ή νομίμου αναπληρωτή της, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Πρώτη (1η) ηλεκτρονική κλήρωση:

 • Την Τρίτη 09/12/2014 και ώρα 12:00 και δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση θα έχουν όσοι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει συμμετοχή από Πέμπτη 04/12/2014 στις 12:00:00 έως την Δευτέρα 08/12/2014 στις 23:59:59.

Δεύτερη (2η) ηλεκτρονική κλήρωση:

 • Την Δευτέρα 15/12/2014 και ώρα 12:00 και δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση θα έχουν όσοι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει συμμετοχή από Τρίτη 09/12/2014 στις 00:00:00 έως την Κυριακή 14/12/2014 στις 23:59:59.

Τρίτη (3η) ηλεκτρονική κλήρωση:

 • Την Παρασκευή 19/12/2014 και ώρα 12:00 και δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση θα έχουν όσοι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει συμμετοχή από Δευτέρα 15/12/2014 στις 00:00:00 έως την Παρασκευή 19/12/2014 στις 11:30:00.

Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή των παραπάνω  ηλεκτρονικών κληρώσεων κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών ανακοίνωσή της σελίδα της COSMOTE www.dfycontests.gr.

 

7. Δώρα:
Η COSMOTE στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει προγραμματίσει να διαθέσει  συνολικά τις εξής κατηγορίες δώρων (εφεξής «τα Δώρα»):

Κατηγορία δώρων Α:

 • Οι δέκα (10) πρώτοι τυχεροί (1ος - 10ος) θα κερδίσουν διπλά εισιτήρια για την παιδική παράσταση «Disney On Ice Magical Ice Festival 2014» στο κλειστό γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ, στις 14/12/2014 και ώρα 16:00
 • Οι δέκα (10) επόμενοι τυχεροί (11ος - 20ος) θα κερδίσουν διπλά εισιτήρια για το Εθνικό Θέατρο Ακροβατών Κίνας «China Dream» στο θέατρο BADMINTON για την παράσταση 28/12/2014 στις 17:00.
 • Οι δεκαπέντε (15) επόμενοι τυχεροί (21ος - 35οςος) θα κερδίσουν οικογενειακά εισιτήρια για το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (2 εισιτήρια ενηλίκων + 2 εισιτήρια παιδικά) και δώρο μια επιμορφωτική έκδοση από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας για την ελληνική φύση. Η επίσκεψη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από 15/1/2015-15/04/2015.
 • Οι δεκαπέντε (15) επόμενοι τυχεροί (36ος - 50ος) θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για προβολή της επιλογής τους στο θόλο του Ευγενιδείου Πλανηταρίου μαζί με 15 διπλές προσκλήσεις για επίσκεψη στη Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας, που λειτουργεί για το κοινό το Σάββατο και την Κυριακή. Οι προσκλήσεις ισχύουν έως 15/07/2015.
 • Οι τριάντα (30) επόμενοι τυχεροί (51ος – 80ος) θα κερδσίουν οικογενειακά εισιτήρια για είσοδο στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο (2 εισιτήρια ενηλίκων +2 εισιτήρια παιδικά 3-12 ετών) συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Θαλάσσιων Θηλαστικών για την 4μελή οικογένεια. Οι προκαθορισμένες ώρες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο χώρο του πάρκου είναι: Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 και 15:30. Σάββατο 11:00, 14:00 και 15:30. Κυριακή & αργίες 11:00, 12:30, 14:00, 15:30. Οι επισκέψεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 28 Μαρτίου 2015.
 • Οι δέκα (10) επόμενοι τυχεροί (81ος – 90ος)  θα κερδίσουν 2 εισιτήρια για την παράσταση «Ο πουπουλένιος» στο θέατρο ΑΘΗΝΩΝ. Τα εισιτήρια ισχύουν έως την Κυριακή των Βαΐων 2015 με εξαίρεση τις παραστάσεις του Σαββάτου και της Κυριακής και το διάστημα 25/12/2014 – 7/1/2015. Απαιτείται η επικοινωνία με το ταμείο του θεάτρου. Το δώρο ισχύει εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου την ημέρα που ο νικητής επιθυμεί να παρακολουθήσει την παράσταση.
 • Οι δέκα (10) επόμενοι τυχεροί (91ος -100ος)  θα κερδίσουν 2 εισιτήρια για την παράσταση «Ένας ήρωας με παντόφλες» στο θέατρο ΒΡΕΤΑΝΙΑ. Τα εισιτήρια ισχύουν έως την Κυριακή των Βαΐων 2015 με εξαίρεση τις παραστάσεις του Σαββάτου το διάστημα 25/12/2014 – 7/1/2015.  Απαιτείται η επικοινωνία με το ταμείο του θεάτρου. Το δώρο ισχύει εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου την ημέρα που ο νικητής επιθυμεί να παρακολουθήσει την παράσταση.
 • Οι δέκα (10) επόμενοι τυχεροί (101ος – 110ος)  θα κερδίσουν 2 εισιτήρια για την παράσταση «Φον Δημητράκης» στο θέατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ. Τα εισιτήρια ισχύουν έως την Κυριακή των Βαΐων 2015 με εξαίρεση τις παραστάσεις του Σαββάτου και το διάστημα 25/12/2014 – 7/1/2015.  Απαιτείται η επικοινωνία με το ταμείο του θεάτρου. Το δώρο ισχύει εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου την ημέρα που ο νικητής επιθυμεί να παρακολουθήσει την παράσταση.

 

Κατηγορία δώρων Β:

 • Οι εικοσιπέντε (25) πρώτοι  τυχεροί (1ος – 25ος)  θα κερδίσουν menus Pizza Hut (για το Dine in) για δύο άτομα που περιλαμβάνει: 1 Large ή Premium Pizza καταλόγου, 1 σαλάτα, 4 ορεκτικά ή νηστίσιμο ζυμαρικό και 2 αναψυκτικά 400ml. Ισχύει μέχρι 31/03/2015. 
 • Οι εικοσιπέντε (25) επόμενοι τυχεροί (26ος – 50ος) θα κερδίσουν menus Pizza Hut (για Delivery) για δύο άτομα που περιλαμβάνει: 1 Large pizza, Flamenco ή Samba!, και 1,5L Coca Cola. Ισχύει μέχρι 31/03/2015.
 • Οι είκοσι (20) επόμενοι τυχεροί (51ος – 70ος) θα κερδίσουν 2 Gold Class Vouchers, τα οποία έχουν ισχύ μόνο στις Gold Class αίθουσες για οποιαδήποτε ταινία, ημέρα και ώρα προβολής από 01/01/2015 μέχρι τις 31/03/2015. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα Village 15 Cinemas (εμπορικό κέντρο The MALL ATHENS) και Village 9 Cinemas στο Φάληρο, για όλες τις προγραμματισμένες ώρες προβολών εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις με εισιτήριο για την ταινία επιλογής του πελάτη.
 • Οι εκατό (100) επόμενοι τυχεροί (71ος – 170ος) θα κερδίσουν 2 frozen yogurt chillbox βάρους 200γρ (έκαστο), συμπεριλαμβανομένων των γαρνιρισμάτων και 2 κούπες chillbox.
 • Οι πέντε (5) επόμενοι τυχεροί (171ος – 175ος) θα κερδίσουν πακέτα αποδράσεων ΤREKKING HELLAS για 2 άτομα στην Ορεινή Αρκαδία, Πελοπόννησος για Rafting στον Λούσιο-Αλφειό ποταμό και 1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Πελασγός. Για την παραλαβή του δώρου απατείται επικοινωνία με την Trekking Hellas Αρκαδίας (βάση Βλαχοράπτη) στο 27910 25978 και με το ξενοδοχείο Πελασγός.  
 • Οι επόμενοι πέντε (5) τυχεροί (176ος – 180ος) θα κερδίσουν πακέτα αποδράσεων ΤREKKING HELLAS για 2 άτομα στον Βοϊδομάτη, Ζαγοροχώρια, Ιωάννινα για Πεζοπορία και 1 διανυκτέρευση στον Ξενώνα  της Αρίστης. Για την παραλαβή του δώρου απατείται επικοινωνία με την Trekking Hellas Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 6945 154101 ή 26510 71703 και με τον Ξενώνα της Αρίστης.

Για τα παραπάνω δώρα TREKKING HELLAS ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Τα δώρα ισχύουν έως 31/05/2015 και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν τις ημερομηνίες: από 20/12/2014 ως & 7/1/2015 από 20/2/2015 ως & 23/2/2015, από 21/3/2015 ως & 25/3/2015 και από 9/4/2015 ως & 19/4/2015.
 •  Η συμμετοχή στις δραστηριότητες (Rafting & Πεζοπορία) μπορεί να γίνει εφόσον έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων και η διαμονή μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον το ξενοδοχείο έχει διαθεσιμότητα στις ημερομηνίες που επιθυμούν να διαμείνουν οι νικητές.
 • Εάν δεν έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός μπορούμε να προτείνουμε στους νικητές του διαγωνισμού μία άλλη δραστηριότητα του ίδιου κόστους (στην οποία έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων) ή μία άλλη ημερομηνία.

 

 

Κατηγορία δώρων Γ:

 • Οι είκοσι (20) πρώτοι τυχεροί (1ος – 20ος) θα κερδίσουν 2 Mainstream Vouchers, τα οποία ισχύουν για όλες τις 2D προβολές σε όλες τις αίθουσες (πλην των Gold Class & Comfort αιθουσών) για οποιαδήποτε ταινία, ημέρα και ώρα προβολής από 01/01/2015 μέχρι τις 31/03/2015. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα Village Cinemas (Ρέντη, Mall Athens, Παγκράτι, Φάληρο, Αγ. Δημήτριος, Βόλος και Θεσσαλονίκη –Mediterranean Cosmos & Λιμάνι) εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και ανταλλάσσονται στα ταμεία με εισιτήριο για την ταινία επιλογής του πελάτη.
 • Οι δεκαπέντε (15) επόμενοι τυχεροί (21ος – 35ος) θα κερδίσουν κάρτες  δώρου «Αρχιμήδης» για το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησις στη Θεσσαλονίκη, κάθε μία από τις οποίες (κάρτες δώρου «Αρχιμήδης») περιλαμβάνει: δωρεάν είσοδο για 4 άτομα σε 4 δραστηριότητες της επιλογής τους (Πλανητάριο, Κοσμοθέατρο, Προσομοιωτής, Μουσείο Τεχνολογίας)
 • Οι είκοσι (20) επόμενοι τυχεροί (36ος – 55ος) θα κερδίσουν διπλά εισιτήρια για την παράσταση «Θα περάσει κι αυτό» στις 5/1/2015 και ώρα 20:30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Οι νικητές πρέπει να βρίσκονται στο σημείο για να παραλάβουν το δώρο τους μισή ώρα πριν την έναρξη της παράστασης.

 

Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα. Η ανταλλαγή ή αλλαγή δώρου του νικητή κατόπιν αιτήματος του με οποιοδήποτε δώρο ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας δεν είναι εφικτή.

8. Ανάδειξη Νικητών : Εντός των χρονικών ορίων για κάθε παραπάνω κλήρωση, όπως  ορίζονται στο άρθρο 6, θα αποδίδονται τα δώρα που αναγράφονται στο άρθρο 7 ως εξής:

 • Από την Πρώτη (1η) ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδειχθούν εκατόν δέκα (110) νικητές οι οποίο θα κληρωθούν τα δώρα της Κατηγορίας Α
 • Από την Δεύτερη (2η) ηλεκτρονική κλήρωσηθα αναδειχθούν εκατόν ογδόντα (180) νικητές οι οποίο θα κληρωθούν τα δώρα της Κατηγορίας Β
 • Από την Τρίτη (3η) ηλεκτρονική κλήρωσηθα αναδειχθούν πενήντα πέντε (55) νικητές οι οποίοι θα κληρωθούν τα δώρα της Κατηγορίας Γ

 

9. Με την υποβολή της φωτογραφίας/συμμετοχής, o κάθε Συμμετέχων ρητά αποδέχεται την παρουσίαση αυτής και της συνοδευτικής λεζάντας στον ιστότοπο του Προγράμματος (www.dfycontests.gr), ή/και του καναλιού της στο Facebook, ή/και του καναλιού της στο Instagram, ή/και του καναλιού της στο twitter, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος καθώς και την χρήση της εικόνας και των στοιχείων του (Ονοματεπώνυμο/ψευδώνυμο), όπως αυτά προκύπτουν από το username που χρησιμοποιεί στο εκάστοτε κανάλι (Facebook, Twitter, Instagram), και δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει λάβει την σχετική συναίνεση των λοιπών απεικονιζόμενων στην φωτογραφία για την χρήση της εικόνας τους στον ιστότοπο του Προγράμματος  www.dfycontests.gr, ή/και του καναλιού της στο Facebook, ή/και του καναλιού της στο Instagram, ή/και του καναλιού της στο twitter, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Η «Διοργανώτρια» και η OGILVY ONE δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις φωτογραφίες που ανεβάζει ο κάθε Συμμετέχων καθώς και για τα σχόλια των χρηστών.

Με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα ο Συμμετέχων δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι:

Α) δεν απεικονίζεται στις φωτογραφίες πρόσωπο ανήλικο και έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις/συναινέσεις για την ανάρτηση και περαιτέρω εκμετάλλευση της φωτογραφίας, στην οποία απεικονίζονται οι φίλοι του

Β) οι φωτογραφίες που έχει αναρτήσει και συνοδεύονται από τη συνοδευτική λεζάντα αναζήτησης (hashtag) #DEALSforTWO, δεν θίγουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, πνευματικό ή συγγενικό συμπεριλαμβανομένου οποιωνδήποτε δικαιωμάτων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πνευματικά, συγγενικά, δισκογραφικά δικαιώματα και δικαιώματα φορέων συλλογικής διαχείρισης) και ιδιαίτερα το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος και επωνύμου οπουδήποτε τρίτου, δεν προβάλουν εμπορικά σήματα ανταγωνιστικών εταιριών και ότι είναι απαλλαγμένα από νομικά και πραγματικά ελαττώματα. Επίσης, ο Συμμετέχων δηλώνει ότι οι φωτογραφίες είναι πρωτότυπα έργα του και ανήκουν στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή του, είναι απαλλαγμένα από κάθε είδους ελάττωμα ή δικαίωμα, σήμα, ευρεσιτεχνία, ιδέα, όνομα, κ.τ.λ τρίτου, και ότι έχει λάβει τη ρητή συναίνεση των φωτογραφιζόμενων/εμφανιζομένων για τη χρήση και ανάρτηση των φωτογραφιών τους στη σελίδα της COSMOTE www.dfycontests.gr σε Facebook, Twitter και Instagram στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Αναφορικά με τη χρήση φωτογραφιών και στοιχείων οποιουδήποτε τρίτου, ο Συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανάρτηση αυτών στον ιστότοπο του διαγωνισμού www.dfycontests.gr και στα κανάλια της COSMOTE σε Facebook, Twitter και Instagram καθώς και την περαιτέρω χρήση και αναπαραγωγή τους από την Διοργανώτρια σε σχετικό album στο Facebook ή /και σε προωθητικά posts,  απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας και της OGILVY ONE από κάθε τέτοια ευθύνη.

10. Δεν θα συμμετέχουν στην κλήρωση φωτογραφίες/συμμετοχές που δεν συνοδεύονται από την ετικέτα αναζήτησης (hashtag) #DEALSforTWO. Επίσης, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές που περιέχουν φωτογραφίες με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, που προσκολύουν τη λειτουργία του συστήματος (spamming), που έχουν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας, που έχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,  που κάνει διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

13. Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά της Διοργανώτριας ή/και της OGILVY ONE, εξ αιτίας ή εξ αφορμής της ανάρτησης κάποιας φωτογραφίας/συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι υποχρεούνται να τις απαλλάξουν από κάθε ευθύνη για αποζημίωση και κάθε είδους απαιτήσεις τρίτων, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών, που τυχόν προέρχονται από παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικότητας.

14. Οι νικητές θα ανακοινωθούν μέσω της σελίδας της COSMOTE www.dfycontests.gr. Στους νικητές θα αποστέλλεται σχόλιο αναρτημένο στη φωτογραφία τους ή απευθείας μήνυμα μέσω του καναλιού στο οποίο συμμετείχαν εντός 24 ωρών από την ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης. Το σχόλιο θα περιλαμβάνει link, το οποίο θα πρέπει ο χρήστης να πατήσει και να μεταφερθεί σε περιβάλλον ταυτοποίησης των στοιχείων του (email, τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο).
Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα 3 ημερών από την  αποστολή του απευθείας μηνύματος ή σχολίου αναρτημένου στη φωτογραφία συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στο link που αναγράφεται το σχόλιο, χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα του επ' αυτού και η Διοργανώτρια  απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην διάθεσή τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Εφόσον, ο νικητής ανταποκριθεί και προβεί στην αμέσως προηγούμενη διαδικασία ταυτοποίησης, η Διαφημιστική, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταχώρηση της απάντησης του έκαστου νικητή στο link που είναι αναρτημένο στη φωτογραφία ή στο απευθείας μήνυμα,  θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους νικητές προς τον αριθμό κλήσης MSISDN που έχει δηλώσει ο κάθε νικητής  κατά την ταυτοποίηση των στοιχείων του,  με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, κλπ) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου. Σε περίπτωση που οι νικητές δηλώσουν διαφορετικά στοιχεία, από τα  στοιχεία που είναι καταχωρημένα στα αρχεία της COSMOTE (είτε συνδρομητή είτε χρήστη), τότε θα ακυρώνονται. Ο χρήστης-νικητής της σύνδεσης για την αποδοχή του Δώρου θα πρέπει να προσκομίσει συναίνεση του συνδρομητή, ενώ εάν ο χρήστης της σύνδεσης που έχει δηλωθεί είναι ανήλικος, το Δώρο το δικαιούται ο συνδρομητής της σύνδεσης. Μετά την ολοκλήρωση των, με το παρόν, αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της COSMOTE και της Διαφημιστικής και την παράδοση του Δώρου, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται. Η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με το νικητή μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη δώρου. Σε περίπτωση που η Διαφημιστική δεν καταφέρει να εντοπίσει κάποιον νικητή στον αριθμό με τον οποίο είχε συμμετάσχει στο Πρόγραμμα  εντός των παραπάνω προκαθορισμένων χρονικών ορίων, ή ο νικητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να παραλάβει το Δώρο του, το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων Όρων
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους
(δ) χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου κατά την παραλαβή του Δώρου
(ε) σε περίπτωση μη υπογραφής της δήλωσης συναίνεσης κατά την παραλαβή του Δώρου

Η Διοργανώτρια  σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων.

15. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, να ματαιώσει το Πρόγραμμα, μειώσει τη διάρκειά του, τροποποιήσει τα δώρα, κλπ., εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στον ιστότοπο του διαγωνισμού www.dfycontests.gr. Η Διοργανώτρια   δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

16.  Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της COSMOTE και της Διαφημιστικής. Η ευθύνη της COSMOTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.
Η COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο νικητής των Δώρων, για κάθε πρόβλημα σχετιζόμενο με το Δώρο, θα πρέπει να απευθύνεται στον εκάστοτε παροχέα των υπηρεσιών αυτών.Η COSMOTE δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα, την μετάβαση και παραμονή των νικητών, και των συνοδών τους στους χώρους των διαφόρων εκδηλώσεων που αντιστοιχούν στα προσφερόμενα Δώρα εν γένει και την ματαίωση- αναβολή- διακοπή ή οποιασδήποτε μη διεξαγωγής της εκδήλωσης για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης, οι COSMOTE και OGILVY ONE δεν δεσμεύονται με το παρόν ούτε ευθύνονται για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εκδηλώσεων. Επιπρόσθετα, οι COSMΟΤΕ και OGILVY ONE δεν φέρουν ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτώνν.. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της COSMΟΤΕ και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η COSMΟΤΕ και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται με δική τους ευθύνη να τηρήσουν τους όρους παρακολούθησης των εκάστοτε εκδηλώσεων των αντίστοιχων Δώρων.
17. Για τα Δώρα που αποτελούν εκδρομικά πακέτα, τα έξοδα μετάβασης, διατροφής και επιπλέον έξοδα του νικητή καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού δεν καλύπτονται από την Διοργανώτρια. Η διοργανώτρια καλύπτει έξοδα 1 διανυκτέρευσης για 2 άτομα σε προκαθορισμένους ξενώνες κα ημερομηνίες καθώς και το κόστος για τις προκαθορισμένες δραστηριότητες των εκδρομικών πακέτων για δύο άτομα (rafting και πεζοπορεία) όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 7. Η συμμετοχή στην εκδρομή  του Νικητή δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες.Ο Νικητής δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα ή ταξίδι σε εναλλακτική ημερομηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του ταξιδιού ή αδυναμίας του να ταξιδέψει για οποιονδήποτε λόγο.

 

Η συμμετοχή στην εκδρομή  γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Νικητή. Η Διοργανώτρια, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες  και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς παροχής υπηρεσιών απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια δεν υπέχει  οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο της εκδρομής.

Ο Νικητής φέρει πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για την συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της. Περαιτέρω, ο Νικητής φέρει πλήρως την ευθύνη σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε στιγμή δεν ακολουθήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο που έχει ορισθεί για την εκδρομή.

 

Ο Νικητής αναγνωρίζει ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και δηλώνει ότι δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, απεργίας κλπ, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της εκδρομής ή μέρους αυτής

18. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος κάθε υποχρέωση των εταιριών παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα, τον αριθμό αυτών καθώς και τον αριθμό των νικητών με αντίστοιχη τροποποίηση των όρων του Προγράμματος.

19. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιρειών.

20. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η OGILVY ONE δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος.  Περαιτέρω, η Διοργανώτρια   και η OGILVY ONE δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής των Facebook  Twitter, Instagram και του ιστότοπου του διαγωνισμού www.dfycontests.gr και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας   και της OGILVY ONE. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια  και η OGILVY ONE  δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook , Twitter ή Instagram και του ιστότοπου του διαγωνισμού www.dfycontests.gr με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας. 

21. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα με το ανέβασμα φωτογραφίας μέσω του προφίλ του Συμμετέχοντα στο Facebook, Twitter, Instagram προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και  OGILVYONE. Όποιος Συμμετέχων/χρήστης ή φίλος του επιθυμεί να εξαιρεθεί με το κατέβασμα της φωτογραφίας τους από το μέσο που αντίστοιχα ανέβηκε (Facebook, Twitter, Instagram), δύναται να το ζητήσει με σχόλιο ή μήνυμά του και η Διοργανώτρια οφείλει να αποσύρει τη συμμετοχή, αποκλείοντάς την και από την μετέπειτα κλήρωση. 

22. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος  καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με το Πρόγραμμα. Για τον σκοπό αυτό, η Διοργανώτρια  θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του Προγράμματος. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων που θα απαιτηθεί για τις ανάγκες του Προγράμματος. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση του Δώρου, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των  άρθρ. 11 -  13 του Ν. 2472/97  επικοινωνώντας με γραπτή αίτηση προς  την εταιρεία COSMOTE, με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, ΤΚ 15124 με την επισήμανση: «Διαγωνισμός COSMOTE – DEALS for TWO»

 

23. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του διαγωνισμού www.dfycontests.gr. Το παρόν πρόγραμμα,  δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook.  

24. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας και της OGILVY ONE  ή τρίτων η Διοργανώτρια  δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. 

25. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών, Χαρά Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.